lunes, 6 de mayo de 2013

XVIII ENCONTROS DE TEATRO ESCOLAR E AMATEUR EN BANDE

DO 13 AO 16 DE MAIO 2013

Lugar De Celebración: Salón de actos CEIP Xoaquín Lourenzo


LUNS 13

9:45 h. Inauguración dos Encontros.
10:00 h. Obra ..................................................................... “O MAGO DE OZ”
Centro .......................................... CEIP Xoaquín Lourenzo (Bande)
Dirección ......... Rosario Gómez Tinoco/José A. González Rguez.
Curso ............................................... 5º e 6º de Educación Primaria

11:00h. Obra ................................................. “IR Á ESCOLA NON AMOLA’“
Centro .......................................................... CEIP do Xurés (Lobios)
Dirección ................................. María Carmen López Domínguez
Curso ......................................... 4º, 5º e 6º de Educación Primaria

11:30 h. Obra ........................................................................... “POLAS PÓLAS”
Centro .................................................. CEIP San Marcos (Cartelle)
Dirección........................................................ Sonia Rodríguez Paz
Curso ............................................ 3º ciclo de Educación Primaria


MARTES 14

10:30 h. Obra ....................................................... “A CASTAÑA PRODIXIOSA”
Centro ............................................. CEIP Manuel Sueiro (Ourense)
Dirección ................................................. Mº Concepción Camiña
Curso ............................................... 1º e 2º de Educación Primaria

11:00 h. Obra ........................................... “AO DOUTOR ALONSO MARIANO”
Centro ...............................................CEIP O Ruxidoiro (A Valenzá)
Dirección... Carmen Fdez. Gómez e Marosa Sabucedo Balado
Curso ....................................................... 6º de Educación Primaria

12:00 h. Obra ........................................................ “QUEN DIXO BOMBÓNS?”
Centro ................................................. CEIP Plurilingüe dos Blancos
Dirección .............................................. José Rodríguez Rodríguez
Curso................................................. Educación Infantil e Primaria


MÉRCORES 15

10:00h. Obra ................................. “CINSENTA NON SE QUERE NAMORAR“
Centro ................................................I.A.E. Santo Ángel (Ourense)
Dirección ........................... Ricardo Rodríguez/Rosa María Alonso
Curso ................................................. 4º e 5º de Educación Primaria

11:00h. Obra ............................................................ “A HISTORIA DE PETER“
Centro .................... Grupo amateur “Caixa Desastre” (Ourense)
Dirección ................................................. Andrés Rodríguez Yáñez
Curso............................................... 5º e 6º de Educación Primaria


XOVES 16
10:00h. Obra .......................................................................... “ANIMALIÑOS”
Centro ......................................... I.E.S. Aquis Querquernis (Bande)
Dirección ...........................................................Olga Piñón Losada
Curso........................................................................................ 4º ESO

11:00 h. Obra ...................................................................................... “A MOA”
Centro ................................ CEIP Rogelio García Yáñez (Ramirás)
Dirección .......................................................... José María Varela
Curso ............................................. 5º e 6º de Educación Primaria


11:30 h. Obra ...................................................... “OS ANIMAIS NO PARAÍSO”
Centro.......................................... CEIP Emilia Pardo Bazán (Leiro)
Dirección ............................................ Montserrat Prieto Carneiro
Curso ........................ Tod@s @s alumn@s de Educación Primaria

OBRA A REPRESENTAR NO ALBERGUE
11:00h. Obra................................................................................... “FOBIAS”
Centro.................................. IES Celso Emilio Ferreiro (Celanova)
Dirección .................................................... Camila Álvarez Rivero
Curso ............................................... 3º e 4º ESO“Taller de Teatro“


ORGANIZACIÓN E PATROCINIO:
CEIP Xoaquín Lourenzo de Bande
IES Aquis Querquernis de Bande
Concello de Bande

XOCAS COÑECE A FINA CASALDERREYFoi un pracer Fina.